Samenwerken aan Noord-Veluwe

Op 15 mei jl. organiseerde FactorWerk Noord-Veluwe, onder leiding van wethouder Ard Kleijer van de gemeente Putten een bijeenkomst voor accountmanagers en medewerkers van gemeenten, UWV, Veluwe Portaal en VNO/NCW.

Deelnemers gingen met elkaar in gesprek over hoe we de dienstverlening eenduidig en nog beter kunnen organiseren richting werkgevers. Zo willen we de drempel verder verlagen om werkgevers enthousiast te maken voor werkzoekenden met afstand tot werk. Dit vraagt creativiteit en hierbij is samenwerking cruciaal. De accountmanagers hebben hard gewerkt tijdens de bijeenkomst en dit heeft geresulteerd in een werkagenda voor de tafel werkgevers-dienstverlening van FactorWerk Noord-Veluwe voor de komende tijd.

Met de onderwerpen:

  • een contactpersoon/ regisseur
  • afstemming werkwijze gemeenten/ UWV
  • politieke afstemming
  • aanbod van regelingen
  • kennis van elkaars doelgroepen
  • onderling vertrouwen
  • de HRM functie

Deze agenda wordt meegenomen naar de klankbordgroep van werkgevers. Inmiddels is de eerste vervolgbijeenkomst van de tafel werkgeversdienstverlening alweer geweest. De uitdaging is om de komende tijd de onderwerpen handen en voeten te geven.

FactorWerk Noord-Veluwe is een platform waar u terecht kunt met vragen over de arbeidsmarkt in de regio Noord-Veluwe.