Over ons

FactorWerk Noord-Veluwe is een platform waar u terecht kunt met vragen over de arbeidsmarkt op de Noord-Veluwe. In FactorWerk Noord-Veluwe zijn overheid, werkgevers, onderwijs, vakbonden, het SW-bedrijf en cliëntenraden vertegenwoordigd.

Waarom FactorWerk Noord-Veluwe

De uitvoering van de Participatiewet ligt bij de gemeenten. Maar werkgevers, gemeenten en werknemers hebben afgesproken om samen banen te creëren voor mensen met een arbeidshandicap. Dit is vastgelegd in het sociaal akkoord.

Gemeenten op de Noord-Veluwe vinden de regionale samenwerking tussen de gemeenten en de ketenpartners belangrijk om zowel het arbeidsmarktbeleid, als de Participatiewet goed uit te voeren.

In FactorWerk Noord-Veluwe  werken de partijen samen aan vraagstukken. Dit doen zij aan ‘tafels’ (werkgroepen). Iedereen die van belang is voor het onderwerp, is welkom aan de tafel. Op dit moment zijn de volgende tafels actief:

  • Tafel Leren en Werken
  • Tafel Accountmanagers
  • Tafel Werkgeversdienstverlening
  • Tafel Jongeren
  • Tafel Lelystad Airport

FactorWerk Noord-Veluwe is partner van het regionale werkbedrijf FactorWerk.

FactorWerk Noord-Veluwe is een platform waar u terecht kunt met vragen over de arbeidsmarkt in de regio Noord-Veluwe.