Bedrijfsleven presteert boven verwachting bij invulling banenafspraak

Uit de cijfers van de zogenoemde tweemeting, die de staatssecretaris Klijnsma naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, blijkt dat er eind 2016 in totaal 22.554 banen voor de doelgroep Banenafspraak zijn ontstaan. Daarmee is meer dan voldaan aan de totale doelstelling van 20.500 extra banen in het tweede jaar.

Vijfduizend banen méér

Werkgevers in de marktsector hebben boven verwachting gepresteerd. Zij hebben in 2016 bijna vijfduizend banen méér gecreëerd dan de doelstelling van 14.000 (18.957). “Werkgevers hebben veel aandacht voor de doelgroep Banenafspraak. Het is goed dat de inspanningen van individuele werkgevers en hun organisaties zijn terug te zien in deze goede voortgangscijfers”, aldus de ondernemersorganisaties.

Lees hier de brief aan de Tweede Kamer.

FactorWerk Noord-Veluwe is een platform waar u terecht kunt met vragen over de arbeidsmarkt in de regio Noord-Veluwe.